logo chorwacki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Rzeczownik

W języku chorwackim rzeczowniki odmieniają się przez liczby, rodzaje i przypadki. Wyróżnia się rodzaj męski, żeński i nijaki, liczbę pojedynczą i mnogą oraz siedem przypadków. Rzeczowniki odmieniają się przez 4 deklinacje.

Rzeczowniki rodzaju męskiego zazwyczaj kończą się na spółgłoskę, np.

prijatelj (przyjaciel)
lav (lew)

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zazwyczaj są zakończone na samogłoskę a lub rzadziej na spółgłoskę, np.

majka (matka)
sestra (siostra)
radost (radość)
ljubav (miłość)

Rzeczowniki rodzaju nijakiego zazwyczaj kończą się samogłoską o lub e, np.

selo (wieś)
dijete (dziecko)

Liczbę mnogą tworzy się w następujący sposób:
- w rodzaju męskim dodaje się do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -i, -ovi lub -evi

student (student) – studenti
grad (miasto) – gradovi
broj (numer) – brojevi

Jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego składa się z jednej sylaby to zazwyczaj w mianowniku liczby mnogiej rozszerzamy jego temat o sufiks -ov- po spółgłoskach
twardych lub -ev- po č, ć, đ, , j, lj, nj, š i ž, np.

muž (mąż) – muževi

Jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -anin, np. građanin (obywatel), rzeczownik w liczbie mnogiej kończy się na -ani, np. građani (obywatele).

W rodzaju żeńskim mianownik liczby mnogiej kończy się na -e, np.

žena (kobieta, żona) – žene

W rodzaju nijakim mianownik liczby mnogiej kończy się na -a, np.

selo (wieś) – sela

W języku chorwackim rzeczownik odmienia się przez siedem przypadków, które odpowiadają na te same pytania, co w języku polskim.

1. Mianownik: tko? što? (kto? co?)
2. Dopełniacz: koga? čega? (kogo? czego?)
3. Celownik: komu? čemu? (komu? czemu?)
4. Biernik: koga? što? (kogo? co?)
5. Wołacz: o!
6. Narzędnik: s kim? s čim? (z kim? z czym?)
7. Miejscownik: o kome? o čemu? (o kim? o czym?)

Materiał powstał na podstawie: Chorwacki Kurs podstawowy


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Chorwacki Kurs podstawowy (Książka + 3 x Audio CD )   Chorwacki Kurs podstawowy (Książka + 3 x Audio CD )

1700 najważniejszych słów i zwrotów, gramatyka, ćwiczenia, dialogi, ciekawostki.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo